EkoTotal

EkoTotal je proširenje sustava Total® ERP koji Vam omogućava da svoju financijsku i ostalu dokumentaciju arhivirate u računalu, bez potrebe za ispisivanjem na papir!

Radi se o DMS (Document Management System) komponenti koja omogućava da svakom elektronski zabilježenom dokumentu u Total® ERP-u pridružite njegovu sliku (virtualni ispis) u PDF obliku.

Svaki put kad učitate dokument u Total® ERP-u prikazat će Vam se i njegova reprezentacija na virtualnom papiru!

Kako to radi?

  • Za odabrane dokumente, automatski se kreira PDF forma dokumenta u obliku kako bi izgledao da se ispiše na papir, svaki put kod spremanja dokumenta.
  • Za dokumente čija slika dolazi izvana (ulazni računi) omogućeno je pridruživanje PDFa dokumentu preko skenera ili direktno sa diska računala.
  • Za dokumente koji ulaze u sustav u nekom drugom obliku (bankovni izvodi), kod učitavanja se automatski kreira i ljudskom oku pregledniji PDF oblik

Koje su prednosti?

  • Korištenjem EkoTotal-a papir i ostali troškovi vezani uz papir (olovke, klamerice, toneri,..) smanjuju se do 70%.
  • Dokumente nećete više nikada tražiti po ladicama i fasciklima, nego im pristupate pomoću nekoliko klikova.
  • Ukoliko želite možete sačuvati različite verzije istog dokumenta, te pratiti kako se mijenjao kroz vrijeme.

Total® ERP je Vaš idealni poslovni alat