stope

KonTotal

KonTotal je dodatak poslovnom sustavu Total® ERP koji omogućuje upravi i menadžmentu internu organizaciju i administriranje tvrtke putem kontrola zaposlenika, korisnika, financija i drugog.

Tu spadaju oglasna ploča, objavljivanje internih pravilnika poslovanja, kontrola radnog vremena zaposlenika, praćenje i kontrola aktivnosti zaposlenika, izdavanje i kontrola zadataka, kontrola aktivnosti sa komitentima, kontrola plaćanja kupaca, kontrola financijskih makro pokazatelja poslovanja, interna knjižnica i drugo.

Što sadrži KonTotal

PRISUTNOST NA POSLU

Prijava dolazaka i odlazaka zaposlenika u ured, te rada na terenu i udaljenog rada. Pregled prisutnosti po satima.

ODSUTNOST SA POSLA

Zahtjevi za godišnjim odmorima, dopustima, stručnim usavršavanjima i slično, te pregled izbivanja.

ADMINISTRACIJA PRISUTNOSTI

Odobravanje godišnjih odmora, unos bolovanja, ispravci vremena dolazaka, te cjeloviti pregled evidencije radnog vremena.

NADZOR PRISUTNOSTI

Uvid u to gdje se trenutno nalazi koji zaposlenik, te graf prisutnosti po danima.

AKTIVNOSTI

Unos aktivnosti kojima su se zaposlenici bavili tokom dana, te priprema naplatnih usluga za račune.

PORUKE I ZADACI

Slanje internih poruka drugim zaposlenicima, te interno zadavanje zadataka i praćenje njihovog napretka.

PRAVILNICI I LITERATURA

Objava pravilnika i drugih dokumenata koji trebaju biti lako dostupni svima unutar tvrtke.

OGLASNA PLOČA

Administrator može upisati tekst koji se prikazuje svima prilikom pokretanja KonTotal-a, te na taj način objavljivati interne novosti i naputke.

IMENIK

Zajednički imenik, adresar i pregled konataka svih partnera tvrtke.

ZABRANE

“Semafor” koji partnere klasificira po trenutnoj visini dugovanja prema firmi.

Total® ERP je Vaš idealni poslovni alat