Dnevnik održavanja 2022.

 • 17.12.2022.
  Transakcija 8.6.7.1. KPI temeljnica – ukinuto je automatsko knjiženje plaća u temeljnice KPI te se one sada knjiže iz bankovnih izvoda, u trenutku plaćanja.
 • 09.12.2022.
  Transakcija 1.1.3.2. Cijene tabelarno – cijene iz cjenika prilagođene su dohvaćanju u dvije valute, ovisno o godini (2022. u kunama, 2023. u eurima).
 • 09.12.2022.
  Transakcija 3.1. Zaposlenici, list Plaća – iznosi plaće prilagođen je prikazu u 2 valute, ovisno o godini (2022. u kunama, 2023. u eurima).
 • 09.12.2022.
  Transakcija 8.3.1.3. PDV naplaćene naknade – napravljena je veća nadogradnja programa za pregled računa kji se uvrštavaju u PDV po datumu plaćanja, kako bi unos takvih računa bio pregledniji i lakši.
 • 07.11.2022.
  Transakcija 5.2.4. Računi – kod preslikavanja ponude u valuti na račun, otvara se dijalog s prijedlogom unosa valute.
 • 07.11.2022.
  Smanjen je font za ispis dvojne valute kako bi iznos računa u glavnoj valuti bio uočljiviji.
 • 04.11.2022.
  Transakcija 6.5. Urudžba – uvedena je mogućnost da se kod likvidature urudžbe zada osoba kojoj je račun namijenjen za likvidaciju. Uvedena je transakcija 6.6. kroz koju se također, kao i kroz 6.5., mogu pregledati i likvidirati urudžbe za korisnika kome su one namijenjene.
 • 20.10.2022.
  Završena je faza 2 prilagodbi vezanih za uvođenje eura, odnosno priprema za istodobno knjiženje dokumenata u kunama (u 2022.) i eurima (u 2023.).
 • 08.09.2022.
  Transakcija 8.6.1. Bruto bilanca, list Izvješća – uvedena je mogućnost ispisa bilance na engleskom jeziku.
 • 29.07.2022.
  Završena je faza 1 priprema za uvođenje eura, odnosno prilogodba na ispise dokumenata u dvojnoj valuti.
 • 03.08.2022.
  Transakcija 5.2.7. Pregled e-Računa – dodan je list Odbijeni e-Računi koji služi za provjeru i pregled odbijenih e-Račun.
 • 08.04.2022.
  Transakcija 7.1.2. Bankovni izvodi – za tvrtke koje nemaju Eko Ured uključeno je da je po definiciji način popunjavanja izvoda putem odabrane bankovne datoteke.
 • 08.04.2022.
  Transakcija 5.2.4. Računi – u izlazne račune dodano je polje za odabir IBAN-a kako bi tvrtke s više IBAN-a mogle zasebno, po svakom računu specificirati račun na koji žele da kupac izvrši plaćanje.
 • 08.04.2022.
  Transakcija 6.1.2. Narudžbe – dodano je polje Po dokumentu, čime je omogućeno kopiranja dijela artikala s drugih dokumenata.
 • 08.04.2022.
  Dodane su transakcije 1.1.5.1. Pomična sredstva, 1.1.5.2. Rezervacija pomičnih sredstava te 1.1.5.3. Stanja pomičnih sredstava kako bi se pratilo gdje je i kada koje pomično sredstvo rezervirano, odnosno na stanju.
 • 14.03.2022.
  Transakcija 5.2.4. Računi – u izlazni račun dodano je polje za otključavanje poslanih e-Računa (ključić desno od polja statusa računa). Polje je vidljivo samo administratorima te tvrtke.
 • 11.03.2022.
  Transakcija 1.4.3. Radni nalozi (financijski) – uz nabavnu cijenu (kolona Proizvodna cijena) uvrštena je i prodajna cijena (kolona V cijena) te je u listu Izvješća kreirano novo polje naziva Ispis kalkulacije radnog naloga na kojem se usporedno ispisuju nabavne i prodajne cijene kreiranih proizvoda.
 • 11.03.2022.
  Transakcija 1.3.1.1. Normativi, list Komponente – dodana je mogućnost upisa količine komponente na 6 decimala. Količine na samom radnom nalogu i dalje su ograničene na 4 decimale, što znači da male znamenke komponenti na normativima imaju utjecaja samo kada se preračunavaju za velike količine proizvoda.
 • 09.03.2022.
  Transakcija 5.1.2. Računi A – uvedeno je preskakanje fokusa sa šifre artikla na sljedeću šifru, odnosno po definiciji se preskaču polja količine, cijene i rabata uz pretpostavku da se neće unositi ručno jer se u većini slučajeva ostavljaju definirane vrijednosti. Po potrebi se u polje količine ili cijene može ući uz pomoć miša ili tipke “tab” na tipkovnici.
 • 03.02.2022.
  Transakcije 1.2.8.1. Bruto stanja skladišta te 1.2.8.4. Bruto stanja serijskih brojeva – uveden je stupac “rezervirano”, gdje se vidi koliko komada je rezervirano. Rezervacije se rade ponudom za rezervaciju. Nije moguće uvesti datum do kada je roba rezervirana kao niti sofisticiranije razraditi ovaj sustav, a ostali detalji mogu se gledati isključivo na predmetnoj ponudi.
 • 01.02.2022.
  Transakcija 1.2.8.4. Bruto stanja serijskih brojeva – uvedeno je polje Prebaci blokirane artikle kojim se kreira međuskladišnica na “skladište blokiranih lotova” za sve lotove u određenom razdoblju (tjedan dana) do datuma isteka.
 • 31.01.2022.
  Transakcija 1.2.8.4. Bruto stanja serijskih brojeva, list Vrijednosti – dodane su kolone prosječne nabavne cijene (N vrijednost), posljednje nabavne cijene (Poslj. RMA cijena) te datuma ulaska (datum kad se artikl prvi put pojavilo na ovom skladištu).
 • 12.01.2022.
  Transakcija 1.4.1. Kalkulacije – u ispis kalkulacija uvedeno je polje email+ za izravno slanje PDF oblika kalkulacije na mail.
 • 12.01.2022.
  Transakcija 7.4. Nalozi za plaćanje – u tablici platnih naloga dodano je pitanje koje se postavlja prije brisanja platnih naloga. U slučaju potvrde brisanja, podatci o izbrisanom platnom nalogu zabilježit će se u dnevnik događaja.
 • 12.01.2022.
  Transakcija 8.3.1.2. PDV mjesečni EU izrađena je nova XML shema za PDV obrazac.
 • 11.01.2022.
  Transakcija 1.1.1. Artikli, list Tekstovi te transakcije 5.2.1. Ponude, 5.2.4. Računi, 5.2.3. Otpremnice – broj znakova opisa artikla povećan je na 2000 znakova.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409