UPOZNAJTE TOTALl® ERP
svi poslovni alati na jednom mjestu,
po cijeni koju si možete priuštiti

Pod jednim krovom

Total® ERP i Logika računovodstvo savršen su spoj. Razvijen u suradnji sa našim vlastitim računovodstvenim servisom, Total® ERP je konstruiran tako da razmjena podataka između računovođe i korisnika bude što jednostavnija. Uz pokretanje Total® ERP-a u našoj vlastitoj Cloud okolini, možete u jednom paketu dobiti ERP informacijski sustav, Cloud servere i računovodstvene usluge – savladajte tri muhe jednim udarcem!

proba7

Spremite važne podatke na sigurno mjesto, kojem možete pristupiti od bilo kuda

Najbolja okolina za Total® ERP su naši TotalCloud serveri. Osigurajte vrhunsku zaštićenost i dostupnost podataka, po daleko manjoj cijeni od one koju dobijete ulaganjem u vlastita serverska rješenja!

Zatražite pomoć kada Vam zatreba

Pristup našoj Helpdesk službi je besplatan za sve korisnike Totala. Ako negdje zapnete, pitajte za pomoć!

helpdesk1
stope

Preuzmite kontrolu nad događajima unutar tvrtke

Uz dodatak KonTotal, pratite što rade i gdje se nalaze Vaši zaposlenici, te organizirajte interni pristup informacijama.

Uštedite na troškovima papira i doprinesite očuvanju okoliša

Uz naš EkoTotal ured može koristiti do 70% manje papira. Umjesto registratora, za arhiviranje se koristi PDF virtualna arhiva.

Što sve obuhvaća Total® ERP?

MATIČNI PODACI

artikli, partneri, cjenici, imenici, naljepnice

SKLADIŠNO POSLOVANJE

primke, izdatnice, međuskladišnice, inventura, komisija, lager, reklamacije, servis, statistike i analize

ROBNO-MATERIJALNO POSLOVANJE

kalkulacije, obračun, zarade, lager

PROIZVODNJA

normativi, radni nalozi, troškovnici, zahtjevnice, ugovorne izdatnice i otpremnice

NABAVA

upiti, narudžbe, potvrde narudžbi, automatske narudžbe, praćenje isporuka, ulazni računi, uvozni zaključci, carinski zapis, analiza troškova

MALOPRODAJA

ponude, računi, zaključci, blagajna, knjiga KP

VELEPRODAJA

ponude, zaključnice, otpremnice, računi, izvozni zaključci, tranziti, praćenje isporuka, ugovorna prodaja

ZAPOSLENICI I PLAĆE

zaposlenici, sistematizacija, kadrovsko, evidencija radnog vremena, obračuni plaća i drugih dohodaka, godišnji obračun poreza i prireza, PK kartice, vlasnici i isplate dobiti, neoporezivi primici

OSNOVNA SREDSTVA

dugotrajna imovina, amortizacija, sitni inventar

PLAĆANJA

bankovni izvodi, blagajna, putni nalozi i loko vožnja, nalozi za plaćanje, vrijednosni papiri

SALDAKONTI

kompenzacije, obračuni kamata, mjesečni obračuni kamata, opomene, izvodi otvorenih stavaka, zatvaranja, OPZ-stat, kartice kupaca i dobvljača, prometi, pregled dospijeća i kašnjenja

POREZI I ZAKONSKA IZVJEŠĆA

PDV obrazac, knjige IRA i URA, PDV naplaćene naknade, obrazac JOPPD, obrazac PI-MI-PO, zakonske obveze, obrazac PD, obrazac PD-IPO, godišnji financijski izvještaj

FINANCIJE

kontni plan, knjiženja, glavna knjiga, bilance, kartice konta, temeljnice, zaključak godine, mjesečni izvještaji

PLANIRANJE

planiranje prodaje, planiranje troškova, usporedbe

UGOSTITELJSTVO

definiranje oznaka stolova ili soba, pripreme za račun, rezervacije, popunjenost, knjiga gostiju, prijave

DODACI I POMAGALA

napisi i dopisi, ugovori, situacije u projektima, administracijske tablice, uvoz podataka, početna stanja, eko dokumenti, sat i štoperica, kalendar, kalkulator, imenik, bilješke, planer, tečajne liste

Total® ERP je Vaš idealni poslovni alat