In Blog

Kako bi bilo što manje nejasnoća, pokušat ćemo detaljno objasniti kako programski sustav Total računa dnevnice iz tablice tijeka putovanja kroz države po danima i satima. U slučaju kada se prolazi kroz puno država na jednom putovanju, izračun može postati nejasan i kompliciran, te podložan različitim tumačenjima. Zato je važno znati pravila po kojima izračun funkcionira u programskom sustavu Total, u kojem smo koliko god je moguće doslijedno primjenili sva zakonska pravila i njihova tumačenja.

Prvo pravilo kojeg se pridržava Total – ukupan broj dnevnica mora odgovarati ukupnom broju sati provedenom na putovanju. Dakle kada se izračuna broj sati na putovanju iz datuma i vremena odlaska te datuma i vremena povratka, propisanim izračunom dobije se ukupan broj dnevnica (jedna dnevnica za svaki puni dan proveden na putu, a za ostatak se pripiše još jedna dnevnica ako je ostalo 12 ili više sati, odnosno pola dnevnice ako je ostalo 8 ili više sati). Ukupan broj dodijeljenih dnevnica uvijek će odgovarati ovom broju, samo ostaje pitanje kako će te dnevnice biti raspoređene.

Sljedeće pravilo kojeg se pridržava Total, je da se prvo računaju inozemne dnevnice, a tek potom tuzemne. Drugim riječima broj tuzemnih dnevnica je uvijek razlika između ukupnog broja dnevnica i dodijeljenih inozemnih dnevnica, što ne mora uvijek odgovarati satima provedenim u Hrvatskoj. Na primjer ako je netko na putu proveo 103 sata, od toga 18 sati u Hrvatskoj i 85 sati u inozemstvu – to znači da treba ukupno primiti 4 dnevnice (103 = 4 x 24 + 7), te 4 inozemne dnevnice (85 = 3 x 24 + 13), što znači da Hrvatskoj neće biti dodijeljena niti jedna dnevnica iako je u Hrvatskoj provedeno 18 sati! Kao drugi primjer možemo navesti situaciju gdje je put trajao 37 sati, od toga je proveden 31 sat u inozemstvu i 6 sati u Hrvatskoj – te treba biti dodijeljeno ukupno dvije dnevnice (37 = 1 x 24 + 13) a od toga jedna inozemna dnevnica (31 = 1 x 24 + 7) – što znači da Hrvatskoj pripada još jedna cijela dnevnica, iako je u njoj provedeno samo 6 sati.

U skladu sa Zakonom i propisima, dnevnice na proputovanju kroz inozemne države računaju se po sljedećim pravilima:

  • Ako je na putovanju kroz neku državu provedeno 12 ili više sati, toj državi se pripisuje dnevnica
  • Ako je na putu kroz neku državu provedeno manje od 12 sati, ti sati se pripisuju državi odredištu. Odnosno u slučaju kada put ima više odredišta, ovi sati će se pripisati prvoj sljedećoj državi u kojoj je provedeno 12 ili više sati u odlasku, te prvoj prethodnoj državi u kojoj je provedeno 12 ili više sati na samom povratku prema hrvatskoj granici.
  • Ako je ukupan put kroz inozemstvo trajao manje od 12 ali više od 7:59 sati, državi odredištu pripisat će se pola dnevnice.

Uz ovako preraspoređene sate provedene na putovanju, može se izračunati broj dnevnica koji pripada svakoj inozemnoj državi. Što opet može dovesti do nejasnih situacija – jer su moguća putovanja kojima bi se na ovaj način dodijelio broj dnevnica veći od ukupnog broja dozvoljenih dnevnica! Na primjer razmotrimo sljedeći poslovni put: netko je krenuo iz Hrvatske preko Slovenije, gdje je odradio usputni sastanak i zadržao se 12 sati – te je nakon toga ušao u Austriju gdje je prespavao i zadržao se 12 sati – da bi nakon toga ušao u Švicarsku, odradio svoju svrhu službenog puta, i izašao nakon 12 sati – došao do Italije gdje je opet prespavao i proveo 12 sati – te na kraju prošao kroz Sloveniju do Hrvatske. Kako se na prva 4 inozemna odredišta svugdje zadržao 12 ili više sati, za svakog ima pravo na dnevnicu, što daje ukupan zbroj od 4 inozemne dnevnice – iako je ukupan broj dana proveden na putu malo veći od 2! U ovakvim i sličnim situacijama Total će korigirati broj dnevnica na odredištu tako da odgovara ukupan dozvoljen broj dnevnica, ukoliko odredište ima dovoljan broj dnevnica za takvu korekciju, u suprotnom će se svakoj zemlji sa pravom na dnevnicu oduzeti po pola dnevnice dok se ne dođe do zadovoljavajućeg broja dnevnica. Ovakve situacije biti će označene posebnom zastavicom u prozoru za prikaz dnevnica po državama, a na samom obračunu korisnik naravno može korigirati predložene dnevnice ukoliko misli da bi trebale biti drugačije raspoređene.