In Blog

Uspješno je završena prilagodba sustava na euro

S veseljem objavljujemo da je uspješno dovršena prilagodba sustava na euro. Prilagodba je rađena na način da se svugdje gdje je to moguće omogući dvojni rad, odnosno da se 2022. godina nastavi dovršavati u kunama dok se istovremeno u 2023. godini radi u eurima. Svi podaci unešeni u 2022. godinu biti će automatski vidljivi u 2023. godini u eurima. Prilagodba na euro kretala se kroz 4 faze:

Faza 1 – dvojno iskazivanje

DVOJNO ISKAZIVANJE

Dvojno iskazivanje ukupnih iznosa na dokumentima prilagođeno je na svim dokumentima koji se predju kupcima (izlaznim računima, ponudama, otpremnicama ukoliko sadrže cijene, narudžbenicama, opomenama, obračunima kamata, kompenzacijama, maloprodajnim računima i maloprodajnim ponudama), te na svim dokumentima koji se predaju zaposlenicima (obračuni plaća, obračuni drugih dohodaka) izuzev onih gdje zakon to izuzima (putni nalozi). Interni dokumenti (npr. radni nalozi) kao i dokumenti koji nisu financijski (npr. izdatnice) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja. Dvojno iskazivanje radit će se do kraja 2023. godine, s time da je u 2023. godini primarna valuta euro dok se kune iskazuju kao sekundarna valuta.

Faza 2 – dvojno knjiženje

SALDAKONTI

Saldakonti su napravljeni prilagodljivo tako da se u 2022. prikazuju u kunama, dok se u 2023. iste te stavke prikazuju u eurima. Zatvaranje tih stavki moguće je i u kunama (ako ste u 2022.) i u eurima (ako ste u 2023.). Naknadno dodavanje dokumenata u 2022. nije problem za saldakonta, što znači da se dokumenti mogu dodavati ili mijenjati sve dok ne proknjižite cijelu godinu. Stavke koje su u 2022. bile zavedene u eurima prenijet će se kakve jesu: npr. ako je nešto bilo 50 eura u 2022., biti će 50 eura i u 2023. Napominjemo da je tih 50 eura u glavnu knjigu u 2022. ušlo po svom realnom tečaju, a budući da se glavna knjiga na dan 1.1. prenosi po fiksnom tečaju, na dan 1.1.2023. moglo bi doći do tečajnih razlika uzrokovanih stavkama prenesenim u valuti EUR. Stoga preporučujemo da do 31.12.2022. prvo zatvorite što je više stavaka moguće prije prijenosa glavne knjige, a potom knjižite tečajne razlike na dan 31.12.2022. prema fiksnom tečaju konverzije, što bi trebalo ukloniti ovaj problem.

PROMET IMOVINE

Promet imovine također je napravljen dvojno, tako da se iste stavke u 2022. prikazuju i unose u kunama, a u 2023. u eurima. Skrećemo pozornost da je u slučaju dodavanja ili promjene nabavljene imovine iz 2022. godine potrebno ući u 2022. godinu kako bi se vrijednost unijela u kunama – unos nabavne vrijednosti imovine iz 2022. godine neće raditi ako ste u 2023. godini. Prilikom pretvorbe iznosa amortizacije doći će do manjih razlika u zaokruživanju: naime, ako pretvorite npr. 100 kuna amortizacije u eure i zaokružite na dvije decimale te potom zbrojite 60 takvih rata amortizacije, neće se dobiti u cent isti iznos koji se dobije kada se ta amortizacija prvo zbroji u kunama, a potom pretvori u eure. Stoga npr. neka imovina koja se do kraja amortizirala u kunama i koja je bila na nuli, neće više biti na nuli kad se zbroji amortizacija u eurima. Ove razlike poravnat će se prilikom izračuna amortizacije u siječnju 2023. te očekujemo da će se uglavnom raditi o vrlo malim iznosima. No, svakako savjetujemo prije prelaska u 2023. godinu iz imovine isknjižiti sve što je moguće isknjižiti, kako bi što manji broj stavki bio prenesen u 2023. i tamo stvarao razlike.

PRIJENOS GLAVNE KNJIGE i RMA

Prijenos glavne knjige i prijenos robno-materijalnog napravljeni su tako da se iznosi na dan 31.12.2022. dijele s fiksnim tečajem konverzije prilikom prijelaza na 1.1.2023.

PLATNI NALOZI

Kod popunjavanja platnih naloga s datumom plaćanja u 2023. za dokumente kreirane u 2022. (npr. obračun plaća 12/2022) iznosi će se automatski podijeliti s fiksnim tečajem konverzije, odnosno popuniti u eurima. Isto će se dogoditi u slučaju promjene datuma plaćanja postojećih platnih naloga na datum u 2023. godini. U slučaju ručne promjene ili dodavanja platnih naloga neće biti automatike te se ručne promjene rade na vlastitu odgovornost. Za plaćanja u eurima potrebno je imati bankovni račun u eurima te otvoren pripadni bankovni račun u Totalu, pa molimo da obratite našem hepdesku ukoliko nemate konfigurirane bankovne račune u eurima.

DOHOTCI IZ 2022. godine

Za sve dohotke iz 2022. s datumom isplate u 2023. obrazac JOPPD popunjava se uz pretvaranje svih iznosa u EUR po fiksnom tečaju konverzije na način da se svaki izračunati iznos (porez, bruto plaća, MIO, …) podijeli s tečajem i zaokruži.

GFI OBRAZAC

Kod popunjavanja GFI obrazaca za 2023. godinu (dakle, iduće godine), “prošlogodišnji iznosi” popunit će se uz konverziju valute.

Faza 3 – prilagodba cjenika

CJENICI

Iste cjenike možete istodobno koristiti i u 2022. i u 2023. godini te nema potrebe do kraja završiti 2022. godinu prije nego što krenete izrađivati dokumente u 2023. godini. Ukoliko je cijena u cjeniku izražena u kunama, u 2023. godini automatski će se konvertirati u euro i obrnuto – cijene izražene u eurima automatski će se konvertiarti u kune u slučaju da naknadno upisujete dokument u 2022. godini. Napominjemo da iznosi mogu biti podešeni, odnosno zaokruženi samo u jednoj od dvije valute te će se u drugu valutu automatski konvertirati s decimalama po tečaju konverzije.
U transakciji 1.1.3.2. Cijene tabelarno postoji gumb kojim možete sve cijene iz cjenika koje su izražene u HRK pretvoriti u EUR iznose, te potom nastaviti uređivati cijene u toj valuti. Ovaj preračun nije reverzibilan, odnosno jednom kada cijene pretovite u eure trebate ih nastaviti uređivati u eurima. Napominjemo da Zakon predviđa da se kod prelaska na euro cijene iz cjenika konvertiraju upravo po fiksnom tečaju konverzije zaokruživanjem na 2 decimale te bez dodatnog uređivanja cijena u EUR valuti.

NALJEPNICE

Iz transakcije 1.1.4. Naljepnice, kao što znate, možete ispisati naljepnice s cijenom u HRK, s dodatno prikazanom cijenom u EUR. Ulaskom u istu tu transakciju u 2023. godini Total će naljepnice ispisivati s cijenom u eurima, a donja (dodatna) cijena bit će u kunama.

Faza 4 – završne prilagodbe

Nakon puštanja u pogon napravljena je prilagodba svih detalja za koje je uočeno da je potrebna nadogradnja u prijelaznom razdoblju:
– automatsko zatvaranje kunskih računa na koje se pozivaju bankovni izvodi plaćeni u eurima
– automatsko učitavanje tečajne liste stranih valuta prema euru