In Blog

Novosti uz knjiženje nabave i održavanja sredstava osobnog prijevoza (SOP) u 2018.

 

Zakonima o PDV-u i PD-u od 01.01.2018. prilikom nabave i održavanja SOP dozvoljava se odbitak 50% PDV-a (do tada 0%) i 50% troška (do tada 70%).
Izuzeci su osiguranje i kamate vezane uz SOP gdje se priznaje 100% troška i na koje se po zakonu PDV niti ne zaračunava (kao i do tada).

Kod knjiženja tekućeg troška SOP-a (npr. gorivo, održavanje, registracija, cestarine…) priznati će se 50% PDV-a (konto 140051), dok je drugi dio 100% nepriznat i ide na konto 46771. Sam konto tekućeg troška (npr. 4073) biti će priznat u visini 50% od iznosa.

Prilikom nabave novog SOP-a (npr. auta) zakon dozvoljava odbitak 50% PDV-a samo do nabavne vrijednosti 400.000,00 kn (tj. od 100.000,00 kn PDV-a priznaje se 50.000,00 kn) i to se knjiži putem konta 140051. Sav preostali dio ukupne vrijednost SOP knjiži se na odgovarajući konto dugotrajne imovine (npr. 032031), s time da se prilikom otvaranja sloga nove imovine razgraniči koji će se dio putem amortizacije knjižiti kao 100% nepriznat (preko konta 4322), dok će se ostatak također putem amortizacije knjižiti kao 50% priznat (preko konta 4320).

Programski sustav Total ERP preuzeo je brigu oko automatskog knjiženja SOP, korisnik treba prilikom knjiženja (unos ulaznih računa na 6.2.) uraditi slijedeće:

  1. odabrati ispravan konto SOP-a (klasa 4 za direktne troškove ili klasa 0 za nabavu imovine, u kojem slučaju će iznos također prijeći u trošak prilikom knjiženja
    amortizacije).
  2. prepisati sa računa ukupni iznos sa PDV-om i davanjima
  3. provjeriti i eventualno korigirati PDV (PDV kod nabave opreme neće najčešće biti
    točan ako su zaračunana davanja koja ne ulaze u osnovicu za PDV).
  4. prilikom otvaranja novog sloga imovine (što radi korisnik ako se radi o nabavi novog SOP-a), Total ERP će sam popuniti ukupnu vrijednost imovine i iznos nepriznatog
    dijela (novo polje!), što je preporučljivo i provjeriti

 

Sredstva osobnog prijevoza – plaća u naravi (SOP-PUN)

Ako je sa zaposlenikom sklopljen Ugovor o korištenju sredstva osobnog prijevoza u vlasništvu tvrtke, tada mu se uz plaću obračunava primitak u naravi.
U tom slučaju knjiženje PDV-a isto je kao gore opisano, ali je trošak 100% priznat (a ne samo 50%).
Iz tog razloga u kontnom planu otvorena su nova konta koja nose oznaku SOP-PUN i na njih treba knjižiti troškove SOP-a.